Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem 650
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Ředitel:Mgr. Ladislava Nosková
Kontakt na školu Telefon: 518 331 240
Email: skolablatnice@skolablatnice.cz
Web: https://www.skolablatnice.cz/
IČ:70943133
RED-IZO:600115861
Zřizovatel:Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem 850
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Kontakt na školu: Telefon: 518 331 230
Fax: 518 331 240
IZO:150008708
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola na Slovensku
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem 650
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Kontakt na školu: Telefon: 518 331 230
Fax: 518 331 240
IZO:102391157
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 185
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 - 2020.pdf (2988,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sauna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, přeshraniční spolupráce se školou
Mezinárodní spolupráce: Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Škola pro demokracii
Specifické formy podpory žákům: integrace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem 650
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Kontakt na školu: Telefon: 518 331 230
Fax: 518 331 240
IZO:118600443
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem 650
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Kontakt na školu: Telefon: 518 331 230
Fax: 518 331 240
IZO:103155384
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Suchov 1
Obec: Blatnice pod Sv. Antonínkem
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 71
Kontakt na školu: Telefon: 518 383 139
Fax: 518 331 240
IZO:150075138