Zde může být obrázek školy.

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mánesova 3861
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. Hana Ginterová
Kontakt na školu Telefon: 573 331 188
Email: skola@zsoskol.cz
Web: www.zsoskol.cz
IČ:70876649
RED-IZO:600118614
Zřizovatel:Město Kroměříž
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mánesova 3861
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 331 188
Fax: 573 331 199
IZO:102519633
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 634
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ Oskol 2019 - 2022.pdf (909,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Oskol, 2019-2020.pdf (218,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družiny 2018.pdf (885,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2019 -2020.pdf (1011,6 KB)
Vnitřní řád ŠD 2018 - příloha 2. ŠVP pro ŠD.pdf (833,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (1914 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, S prvky Montessori
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Mezinárodní bezpečná škola, Skutečně zdravá škola, Zdravé zuby
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Všechny střední školy v Kroměříži, partneři Bezpečné komunity Kroměříž
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mánesova 3861
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 331 188
Fax: 573 331 199
IZO:118800132
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mánesova 3861
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 331 188
Fax: 573 331 199
IZO:118801309