Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Mostkovice, okres Prostějov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Mostkovice, okres Prostějov
Adresa školy: Ulice: č.p. 243
Obec: Mostkovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 02
Ředitel:Mgr. Marcela Koudelková
Kontakt na školu Telefon: 582 362 554
Email: zsmostkovice@seznam.cz
Web: www.skola-mostkovice.cz
IČ:70880883
RED-IZO:600120261
Zřizovatel:Obec Mostkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mostkovice 243
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 362 554
Fax: 582 362 554
IZO:107610426
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 51
Aktuální počet dětí: 51
Dny otevřených dveří (termín/y): Rozsvícení stromečku,Zahradní slavnost
Kritéria příjímacího řízení: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOSTKOVICE.pdf (342,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 06.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY MOSTKOVICE.docx (33,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2016.pdf (788,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2016.docx (41,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení činnosti školy.doc (52,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Zahradní slavnost Rozsvícení stromečku Dětský karneval, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Canisterapie, Medvídková nemocnice
Domácí spolupráce: Spolupráce s hasiči, policií ČR, praxe studentů pedagogické fakulty
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mostkovice 243
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 362 554
Fax: 582 362 554
IZO:102591067
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 88
Dny otevřených dveří (termín/y): V den konání tradičního Rozsvícení stromečku, v den konání Zahradní slavnosti, Světluškový průvod
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06.45
Začátek první vyučovací hodiny: 08.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2016-2021.doc (2684,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_Spolu_1.9._2016_finální_verze.docx (899,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_2020_-_2021.pdf (310,8 KB)
Školní řád: Šk.řád_ZŠ_2020_+_dodatek_19.2.2021.pdf (241,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_2019-2020,_kompletní.pdf (487,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, Rozsvícení stromečku Dětské karnevaly, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zoubky, Recyklohraní, Zdravá pětka
Domácí spolupráce : Besedy s policií ČR, spolupráce s hasiči, spolupráce s organizací HELIOS
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola na Slovensku - korespondence žáků
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: začleňování žáků se SPU a SPCH
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠD týdenní skladba.pdf (78,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: ROZVRHY TŘÍD.pdf (132,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, sportovní, přírodovědné, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mostkovice 243
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 362 554
Fax: 582 362 554
IZO:118900218
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Mostkovice 243
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 02
Kontakt na školu: Telefon: 582 362 554
Fax: 582 362 554
IZO:150068620
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20,- 24,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne