Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Habrovany 189
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Ředitel: Mgr. Lenka Ryšková
Kontakt na školu Telefon: 727 852 052
Email: vkoudelkova@seznam.cz
Web: habrovany.cz/skola
IČ:70993581
RED-IZO:600125530
Zřizovatel:Obec Habrovany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Habrovany 345
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056780
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 38
Aktuální počet dětí: 38
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: uzamčená budova
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Habrovany 189
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 374 278
IZO:102791988
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 78
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Uzamykání vchodu paní školnicí
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Habrovany 189
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 574 374 278
IZO:150070926
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Habrovany 345
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056798
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Habrovany 189
Obec: Rousínov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 374 278
IZO:119200490