Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Razová 353
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 64
Ředitel: Mgr. Jiří Chmelík
Kontakt na školu Telefon: 554 765 010
Email: zs.razova@seznam.cz
Web: www.zsrazova.net
IČ:75026554
RED-IZO:600131971
Zřizovatel:Obec Razová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Razová 289
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 64
Kontakt na školu: Telefon: 554 765 010
IZO:107620677
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Razová 353
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 64
Kontakt na školu: Telefon: 554 765 010
IZO:102008809
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 29
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 869
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: hlavní cesty
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: program Pohyb a výživa
Domácí spolupráce : spolupráce s malotřídními školami v regionu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: plány individuální pedagogické podpory žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, ICT, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Razová 353
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 64
Kontakt na školu: Telefon: 554 765 010
IZO:119500833
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Razová 353
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 64
Kontakt na školu: Telefon: 554 765 010
IZO:102868344