Zde může být obrázek školy.

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Adresa školy: Ulice: Jiřího z Poděbrad 3109
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel: Mgr. Libor Kuča
Kontakt na školu Telefon: 558 425 511
Email: sekretariat@11zsfm.cz
Web: www.11zsfm.cz
IČ:49562291
RED-IZO:600133761
Zřizovatel:Statutární město Frýdek-Místek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 3109
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 425 511
Fax: 558 425 510
IZO:049562291
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 457
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 2. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : Družební škola, instituce zabývající se prevencí a zdravým životním stylem
Mezinárodní spolupráce: Družební škola na - Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, nízkoprahové zařízení Filadelfie hudební klub Stoun
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 3109
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 425 511
Fax: 558 425 510
IZO:119600242
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiřího z Poděbrad 3109
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 425 521
Fax: 558 425 510
IZO:108018253
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- - 30,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Zelenina do škol regionální potravina, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne