Zde může být obrázek školy.

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hnojník 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Ředitel:Mgr. Dagmar Tobolová
Kontakt na školu Telefon: 558 694 275
Email: reditel@zshnojnik.cz
Web: www.zshnojnik.com
IČ:75026708
RED-IZO:600133851
Zřizovatel:Obec Hnojník
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hnojník 360
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 275
IZO:107621711
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hnojník 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 275
IZO:102092001
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, přírodovědné, ICT, literárně-dramatické, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hnojník 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 275
IZO:119600358
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Hnojník 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 275
IZO:181005778
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hnojník 120
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 275
IZO:103008781