Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smilovice 164
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Ředitel:Mgr. Jana Dybová
Kontakt na školu Telefon: 558 694 535
Email: zssmilovice@centrum.cz
Web: www.zssmilovice.cz
IČ:70645973
RED-IZO:600134148
Zřizovatel:Obec Smilovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Smilovice 151
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 535
Fax: není
IZO:107622289
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 71
Aktuální počet dětí: 45
Kritéria příjímacího řízení: přijímání dětí do MŠ.doc (34,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: svp_2_letých_MŠ_Smilovice.docx (26,6 KB)
ŠVP PV MŠ Smilovice.docx (82,2 KB)
Školní řád: Školní_řád_MŠ_aktualizace_2019.doc (145,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: s jinými MŠ, s SDH, s mysliveckým sdružením, s místní knihovnou
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, logopedický koutek
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Smilovice 164
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 535
Fax: není
IZO:102068739
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 95
Aktuální počet žáků: 60
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy - 2019-2022.doc (57,3 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Smilovice.docx (293,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp ŠD.docx (30,9 KB)
Školní řád: Školní_řád_ZŠ_2020-2021.doc (116,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_19-20.pdf (296,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, exkurze, akce v rámci mikroregionu "minikopaná", zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Den s IZS, školy v rámci mikroregionu, místní spolky (zahrádkáři, myslivci, hasiči, tělovýchovný spolek)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - individuální přístup, doučování, nadaní žáci - soutěže, obtížnější úkoly
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Týdenní_skladba_I._oddělení_2020-2021.xls (54,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin upravený.png (77,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, taneční, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Smilovice 164
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 535
Fax: není
IZO:174100434
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 -7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smilovice 164
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 535
Fax: není
IZO:103044299
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Smilovice 151
Obec: Smilovice u Třince
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 55
Kontakt na školu: Telefon: 558 694 535
Fax: není
IZO:150073259
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne