Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Milíkov 104
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Ředitel:Mgr. Hana Gorgolová
Kontakt na školu Telefon: 555 444 126
Email: zsmilikov@seznam.cz
Web: www.zsmilikov.cz
IČ:75026392
RED-IZO:600134431
Zřizovatel:Obec Milíkov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Milíkov 104
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 118
IZO:107621975
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 21
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Milíkov 104
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 118
Fax: 558 362 118
IZO:102068593
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, ICT, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Milíkov 104
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 118
IZO:150013507
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace