Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. E. Beneše 456
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Ředitel:Mgr. Barbora Bolcarovičová
Kontakt na školu Telefon: 596 013 104
Email: skola@zsbenese.eu
Web: zsbenese.eu
IČ:75029120
RED-IZO:600136311
Zřizovatel:Město Bohumín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Okružní
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 613
IZO:174101520
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 175
Aktuální počet dětí: 175
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: tř. Dr. E. Beneše 456
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 104
IZO:102156603
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Okružní 683
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 104
IZO:119700522