Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. E. Beneše 456
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Ředitel:Mgr. Barbora Bolcarovičová
Kontakt na školu Telefon: 596 013 104
Email: skola@zsbenese.eu
Web: zsbenese.eu
IČ:75029120
RED-IZO:600136311
Zřizovatel:Město Bohumín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Okružní
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 613
IZO:174101520
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 175
Aktuální počet dětí: 175
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 370
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v Polsku
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: tř. Dr. E. Beneše 456
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 104
IZO:102156603
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 227
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Rodiče vítáni, Šablony III, Pomáháme školám k úspěchu, Finančně gramotná škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, Rodiče vítáni, Finančně gramotná škola
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola v Polsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, programování/robotika, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.45
Školní družina
Adresa: Ulice: Okružní 683
Obec: Bohumín - Nový Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 81
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 104
IZO:119700522