Logo školy

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 323
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Ředitel:Mgr. Tomáš Vindiš
Kontakt na školu Telefon: 556 736 336
Email: zakladni@skolasuchdol.cz
Web: www.zs-ms-suchdol-nad-odrou.cz
IČ:75027712
RED-IZO:600138208
Zřizovatel:Městys Suchdol nad Odrou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Záhumení 482
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
IZO:107625636
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 100
Kritéria příjímacího řízení: Školní řád MŠ - 1.9.2020.pdf (847,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2018 Cesta do života.docx (121,2 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ - 1.9.2020.pdf (847,4 KB)
Školní řád MŠ - 1.9.2017 aktuální.docx (82,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: vyr-zpr-19-20-20-10-15-DEF.pdf (1951,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze
Domácí spolupráce: subjekty a organizace v městysi (DPS Vrabčáci, ...)
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 323
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
Fax: 556 315 298
IZO:102244561
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 318
Aktuální počet žáků: 252
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Dálkové otevírání dveří s komunikačním systémem
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00 h do ŠD, 7:00 h do prostoru šaten, 7:40 h do tříd
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: strategicky-plan-16-19-16-10-06-DEF.xlsx (37 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Tvořivá škola.pdf (1898,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP-18-19-18-08-30-DEF.docx (47,7 KB)
Školní řád: skolni-rad-ZS-20-08-27.pdf (570,8 KB)
skolni-rad-ZS-18-08-30-DEF.docx (41,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr-zpr-19-20-20-10-15-DEF.pdf (1951,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : ZUŠ Studénka, subjekty a organizac v městysi (DPS Skřivánek, Skautské středisko, TJ Lokomotiva, ...)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: školní poradenské pracoviště, 4 asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, ICT, sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, klubovna školního klubu, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, besedy o vzdělávání, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 323
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
IZO:119800578
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Bodový systém: dle ročníku, dojíždění, zdravotního omezení a omezená možnost zákonného zástupce dohlížet na žáka mimo vyučování
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: Telefonická komunikace papírová komunikace, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 323
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
IZO:150010036
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Volná kapacita, žák nedochází do školní družiny
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: První 100,-Kč, další 50,-Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Telefonická komunikace papírová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 323
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
IZO:103068899
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 35,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Záhumení 482
Obec: Suchdol nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 736 336
IZO:103080007
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 35,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne