Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 40
Obec: Babice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Ondřej Vraj MBA
Kontakt na školu Telefon: 585 014 864
Email: reditel@skolababice.cz
Web: www.skolababice.cz
IČ:75029481
RED-IZO:600141055
Zřizovatel:Obec Babice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Babice 65
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 014 864
IZO:107626748
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek u dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, plesy, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Babice 40
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 014 864
IZO:102308471
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 27
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek u dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: klasické
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému:
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Babice 40
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 014 864
IZO:119901242
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Babice 40
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 014 864
IZO:150069669
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 -30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne