Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: por. Hoši 1
Obec: Kozmice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 11
Ředitel:Mgr. Dagmar Herudková
Kontakt na školu Telefon: 595 032 138
Email: skola@zskozmice.cz
Web: www.zskozmice.cz
IČ:73184918
RED-IZO:600142710
Zřizovatel:Obec Kozmice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: por. Hoši 5
Obec: Kozmice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 032 138
IZO:107628392
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 69
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V.docx (18,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ZŠ a MŠ 2016.docx (226,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV 2016.doc (3612,2 KB)
Školní řád: ŚKOLNÍ ŘÁD MŠ - 2017.doc (133,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Celé Česko čte dětem, Recyklohraní,
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: por. Hoši 1
Obec: Kozmice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 032 138
IZO:102432104
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 98
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ZŠ a MŠ 2016.docx (226,4 KB)
Školní vzdělávací program: švp 2016.zip (2355,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD.docx.doc (428 KB)
Školní řád: Školní řád 2015.doc (403,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (14788,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Ovoce a mléko do škol, Šablony I., II., Celé Česko čte dětem, Záložka do knihy spojuje školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: žáci s SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠD - provoz.docx (186,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN.docx (15,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, jazykové, taneční, sportovní, čtenářský , hudební
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, web:www.zskozmice.cz, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: por. Hoši 1
Obec: Kozmice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 032 138
IZO:120004321
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: por. Hoši 3
Obec: Kozmice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 11
Kontakt na školu: Telefon: 595 032 138
IZO:120004330
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 45-47
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne