Zde může být obrázek školy.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Bučánek
Kontakt na školu Telefon: 556 300 779
Email: reditel@zsgvitkov.cz
Web: zsgvitkov.cz
IČ:69987181
RED-IZO:600143074
Zřizovatel:Město Vítkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
IZO:102432791
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): Prohlídka školy dle předchozí telefonické domluvy se zástupkyní 1. stupně ZŠ.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp-pro-i.-stupen-zs-od-zari-2021-q.pdf (1996,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-skolni-druzina-a-skolni-klub-m.pdf (577,3 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (753,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-za-skolni-rok-2021-2022.pdf (766,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol aj.
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, MP Education s. r. o., PPP Vítkov, SPC Srdce, Městská policie Vítkov, EUROTOPIA Opava o. p. s., ELIM o. p. s., RENARKON o. p. s., aj.
Mezinárodní spolupráce: Gymnázium im. ks. Pawła Rogowskiego v Kaletách (Polsko), Gymnázium J. B. Magína ve Vrbovém (Slovensko) aj.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání, snowboard, horolezecká stěna
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Škola se snaží podporovat všechny své žáky s ohledem na jejich individualitu.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, taneční, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, Prostory školní družiny a školního klubu.
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 455
IZO:000601900
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 155
Dny otevřených dveří (termín/y): Online 15. 11. 2022, 17. 1. 2023. Osobně dle předchozí telefonické domluvy se zástupkyní ředitele pro gymnázium.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle termínů celostátně zadávaných zkoušek
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp-pro-ctyrlete-gymnazium-od-01-09-2022-z.pdf (2978 KB)
svp-pro-vyssi-stupen-osmileteho-gymnazia-od-01-09-2022-w.pdf (2976 KB)
svp-pro-nizsi-stupen-osmileteho-gymnazia-od-01-09-2022-v.pdf (2898,5 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (753,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-za-skolni-rok-2021-2022.pdf (766,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, MP Education s. r. o., PPP Vítkov, SPC Srdce, Městská policie Vítkov, EUROTOPIA Opava o. p. s., ELIM o. p. s., RENARKON o. p. s., aj.
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika, snowboard, horolezecká stěna
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Škola se snaží podporovat všechny své žáky s ohledem na jejich individualitu.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, programování/robotika, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, Prostory školního klubu
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
IZO:120003872
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 55,- Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
IZO:150044445
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 45,- Kč
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
IZO:120004909
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-78
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano