Zde může být obrázek školy.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Bučánek
Kontakt na školu Telefon: 556 300 779
Email: reditel@zsgvitkov.cz
Web: zsgvitkov.cz
IČ:69987181
RED-IZO:600143074
Zřizovatel:Město Vítkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
Fax: 556 300 779
IZO:102432791
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 11. 2021, 18. 1. 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, výlety, plesy
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol aj.
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, MP Education s. r. o., PPP Vítkov, SPC Srdce, Městská policie Vítkov, EUROTOPIA Opava o. p. s., ELIM o. p. s., RENARKON o. p. s., aj.
Mezinárodní spolupráce: Gymnázium im. ks. Pawła Rogowskiego v Kaletách (Polsko), Gymnázium J. B. Magína ve Vrbovém (Slovensko) aj.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, snowboard, horolezecká stěna, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Škola se snaží podporovat všechny své žáky s ohledem na jejich individualitu.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, Prostory školní družiny a školního klubu., školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 455
Fax: 556 300 455
IZO:000601900
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 149
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 11. 2021, 18. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle termínů celostátně zadávaných zkoušek
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, MP Education s. r. o., PPP Vítkov, SPC Srdce, Městská policie Vítkov, EUROTOPIA Opava o. p. s., ELIM o. p. s., RENARKON o. p. s., aj.
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, bruslení, snowboard, horolezecká stěna
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Škola se snaží podporovat všechny své žáky s ohledem na jejich individualitu.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, Prostory školního klubu, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
Fax: 556 300 779
IZO:120003872
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
Fax: 556 300 779
IZO:150044445
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 40,- Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 754
Obec: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 749 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 300 779
Fax: 556 300 779
IZO:120004909
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-78
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano