Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rohle 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 74
Ředitel:Mgr. Pavel Knébl
Kontakt na školu Telefon: 583 254 019
Email: skola@zsrohle.cz
Web: www.zsrohle.cz
IČ:00853356
RED-IZO:600148297
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rohle 45
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 74
Kontakt na školu: Telefon: 583 254 019
IZO:107632853
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:15 - 16.15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: Hasiči Rohle,
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rohle 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 74
Kontakt na školu: Telefon: 583 254 019
IZO:102668990
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 54
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.5.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.5.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: audiotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Rohle 2019_2020.pdf (4675,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, chemie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Skutečně zdravá škola
Domácí spolupráce : Hasiči Rohle, Rybáři Rohle,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové, sportovní, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rohle 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 74
Kontakt na školu: Telefon: 583 254 019
Fax: 583 233 667
IZO:120300362
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 9:05-16:20
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rohle 45
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 74
Kontakt na školu: Telefon: 583 254 019
IZO:102980900
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 37,- Kč (dle věku)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne