Logo školy

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Adresa školy: Ulice: Sychrov 97
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Planková
Kontakt na školu Telefon: 571 419 831
Email: zssychrov@vs.inext.cz
Web: http://www.zsvsetinsychrov.cz
IČ:60990465
RED-IZO:600149803
Zřizovatel:Město Vsetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sychrov 97
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 419 831
Fax: 571 419 831
IZO:060990465
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 240
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, zeměpis, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Sychrov 97
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 419 831
Fax: 571 419 831
IZO:120400383
Školní klub
Adresa: Ulice: Sychrov 97
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 419 831
Fax: 571 419 831
IZO:150071337
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sychrov 97
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 419 831
Fax: 571 419 831
IZO:103092773