Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lidečko, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lidečko, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: č. p. 36
Obec: Lidečko
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Ředitel:Mgr. Alena Lišková
Kontakt na školu Telefon: 571 447 364
Email: zslidecko@centrum.cz
IČ:70986061
RED-IZO:600150003
Zřizovatel:Obec Lidečko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lidečko 36
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 15
Kontakt na školu: Telefon: 517 447 364
IZO:102768285
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 68
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: čtenářský klub, logické a deskové hry, divadelní kroužek
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lidečko 36
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 15
Kontakt na školu: Telefon: 517 447 364
IZO:181009510