Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Karolinka
Adresa školy: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Ředitel:Mgr. Milan Minarčík
Kontakt na školu Telefon: 571 450 715
Email: zskarolinka@vs.inext.cz
Web: zskarolinka.cz
IČ:60990431
RED-IZO:600150135
Zřizovatel:Město Karolinka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Kontakt na školu: Telefon: 571 450 786-7
IZO:060990538
Základní škola
Adresa: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Kontakt na školu: Telefon: 571 450 715
Fax: 571 450 760
IZO:108033597
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 346
Aktuální počet žáků: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vsetín - Velké Karlovice (BUS i VLAK)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: svp-skola-pro-zivot-od-1.9.2017 (1920,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: skolni-vzdelavaci-program-pro-skolni-druzinu.pdf (48,4 KB)
Školní řád: skolni-rad-platny-od-1.9.2014.pdf (276,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vz-2020-2021.pdf (931,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : praxe studentů učitelství
Mezinárodní spolupráce: Slovenská republika - Papradno, Bytča
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší, sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: počítačová učebna, lokální PC na odborných učebnách, 5x dotykové počítače - velkoplošné na 1.st. a jeden na 2. st. (FrameXXTab + cloudový SW), ntb učitelů na učebnách, PC stanice doménové na kabinetech, notebooky, tablety. Tablety v učebně př. pt. (FY ad. ...), BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, ICT, technické, jazykové, literárně-dramatické, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Kontakt na školu: Telefon: 571 450 715
IZO:120400464
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Kontakt na školu: Telefon: 571 450 556
IZO:103108726
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kobylská 250
Obec: Karolinka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 05
Kontakt na školu: Telefon: 571 450 786-7
IZO:103092544