Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka, Komárov, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka, Komárov, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Sokolovická 260
Obec: Komárov
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 62
Ředitel:Mgr. Jiří Veverka
Kontakt na školu Telefon: 311 572 266
Mobil: 603 505 979
Email: skola@zs-komarov.cz
Web: www.zs-komarov.cz
IČ:47515996
RED-IZO:600161455
Zřizovatel:Městys Komárov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sokolovická 260
Obec: Komárov
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 62
Kontakt na školu: Telefon: 311 572 266
Fax: 311 572 979
IZO:047515996
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, biologie, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sokolovická 260
Obec: Komárov
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 62
Kontakt na školu: Telefon: 311 572 266
Fax: 311 572 979
IZO:113100159
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolovická 260
Obec: Komárov
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 62
Kontakt na školu: Telefon: 311 572 966
Fax: 311 572 979
IZO:002674637