Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: K Učilišti 2566
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Wasyliw
Kontakt na školu Telefon: 315 627 267
Mobil: 720 967 202
Email: reditel@isstechn.cz
Web: http://www.isstechn.cz
IČ:00640930
RED-IZO:600170161
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: K Učilišti 2566
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 627 267
Fax: 315 623 221
IZO:000640930
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 312
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2015, 19.1.2016 od 10,00 hod - 17,00 hod
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 1, 470, 471
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program:
Školní řád: 2013-Nový školní řád od 1.2.2013.pdf (357,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013_14.pdf (581,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: K učilišti 2183
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 221
Fax: 315 623 221
IZO:110027884
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: K učilišti 2183
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 627 267
Fax: 315 623 221
IZO:162103875