Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: K Učilišti 2566
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Wasyliw
Kontakt na školu Telefon: 315 627 267
Mobil: 720 967 202
Email: reditel@isstechn.cz
Web: http://www.isstechn.cz
IČ:00640930
RED-IZO:600170161
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: K Učilišti 2566
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 627 267
IZO:000640930
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 354
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021, 18.1.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 1, 470, 471
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, 2 kariéroví poradci
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: K učilišti 2183
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 221
IZO:110027884
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: K učilišti 2183
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 627 267
IZO:162103875