Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Pavlína Caisová
Kontakt na školu Telefon: 318 472 118
Email: sekret@ouu.pb.cz
Web: http://www.ouu.pb.cz
IČ:00873489
RED-IZO:600170225
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bukovany 1
Obec: Březnice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 72
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110000455
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 472 118
Fax: 318 472 146
IZO:110021355
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 198
Aktuální počet žáků: 89
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: smluvní MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepční plán rozvoje školy 2019-2023.pdf (2562,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ.docx (860,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (174,6 KB)
Školní řád: ŠŘ ZŠ platný od 23. 10. 2020.pdf (775,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2019_2020.docx (17238,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Women for Women, Mléko a ovoce do škol BOVYS
Domácí spolupráce : VP ČR, VS ČR, MěP Příbram, SZŠ Příbram, SOU a SOŠ Dubno, VOŠ Březnice, ALKA o. p. s., Magdaléna o. p. s.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: slovenský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání, běžkování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, VOKS
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, rukodělné, Doučování žáků s ohroženým prospěchem, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 472 118
Fax: 318 472 146
IZO:110028201
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 224
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): možnost individuální návštěvy po domluvě
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben, červen - pouze u Praktické školy dvouleté
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: smluvní MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Koncepce školy: Koncepční plán rozvoje školy 2019-2023.pdf (2562,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017-Kuchař.doc (967,2 KB)
ŠVP2017 - Pečovatel.doc (1108 KB)
ŠVP Zahradník.pdf (1624,4 KB)
ŠVP2017-Zedník.doc (939,5 KB)
ŠVP2017 Zámečník.doc (950,8 KB)
Školní řád: ŠŘ SŠ od 23.10.2020.docx (66,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, slabší žáci IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 472 112
IZO:110021363
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Žáci 1. stupně, kapacita ŠD.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, Telefon, schůzky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 472 118
Fax: 318 472 146
IZO:181037823
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pod Šachtami 335
Obec: Příbram IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 02
Kontakt na školu: Telefon: 318 472 118
Fax: 318 472 146
IZO:150077475