Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Adresa školy: Ulice: Vocelova 1338
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Ing. Lukáš Nepokoj
Kontakt na školu Telefon: 495 212 861
Email: sekretariat@sosasou-vocelova.cz
Web: sosasou-vocelova.cz
IČ:00175790
RED-IZO:600170764
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vocelova 1338
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 212 861
IZO:000175790
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 577
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2021 8-13 hodin (forma on-line)
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 300 m od Terminálu HD, ČD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: od 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní řád: Klasifikační řád 2020-2021.pdf (2282,2 KB)
Dodatek č. 1 školního řádu 2020-21.pdf (533,2 KB)
Školní řád 2020-2021.pdf (4402,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (1725,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vocelova 1338
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 212 861
IZO:110028872
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 108
Počet ubytovaných žáků a studentů: 72
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září až červen
Termín pro podání přihlášky : 30. 6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,- Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): snídaně 22,- Kč, oběd 31,- Kč, večeře 30,- Kč, druhá večeře 15,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, jazykové, ICT, společenské hry
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vocelova 1338
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 212 861
IZO:150003064
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano