Logo školy

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
Adresa školy: Ulice: Šířava 670/7, Přerov I-Město
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Ing. Martin Kovář
Kontakt na školu Telefon: 581 205 280
Email: info@sirava.cz
Web: sirava.cz
IČ:00577227
RED-IZO:600171361
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Šířava 670/7, Přerov I-Město
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 205 280
Fax: 581 203 769
IZO:130001546
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1220
Aktuální počet žáků: 515
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2021, 21. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2012.pdf (615,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Vizážista 2018.docx (297,9 KB)
ŠVP Kosmetické služby 2018.docx (291,2 KB)
ŠVP Hotelnictví 2019.docx (355 KB)
Školní řád: 02 ŠKOLNÍ ŘÁD - který platí od 1.9.2020.pdf (429,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2019-2020.pdf (804,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, bazén, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, exkurze
Domácí spolupráce : Jiné školy, podnikatelé, státní instituce - úřad práce, okresní soud, policie ČR
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Ano - slabší žáci, nadaní žáci, se zdravotním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin.pdf (10123,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: vestibul školy
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nábř. Protifašistických bojovníků 273/21, Přerov I-Město
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 205 280
IZO:110550030
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šířava 670/7, Přerov I-Město
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 205 280
Fax: 581 203 769
IZO:150068140
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano