Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Ředitel:Mgr. Miloš Šebela
Kontakt na školu Telefon: 516 442 820
Email: skola@spsjedovnice.cz
Web: www.spsjedovnice.cz
IČ:62073087
RED-IZO:600171841
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
IZO:102007969
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2022, 3.12.2022, 6.12.2022, 21.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano, linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPCE VEDENÍ A ROZVOJE_nová.pdf (560,5 KB)
Školní vzdělávací program: 18-20-M01_Informacni_technologie_2020_zari_rev.pdf (1086 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, plesy
Zapojení ve specifických programech : RoboLego liga
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: NSK obsluha CNC strojů, zámečnické práce, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, programování/robotika, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
IZO:108028208
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 40
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17:00 - pátek 15:00
Termín pro podání přihlášky : 31. 8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 2500
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, hudební, sportovní, ICT, technické, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
IZO:103167781
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28-33
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano