Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Ředitel:Mgr. Miloš Šebela
Kontakt na školu Telefon: 516 442 820
Email: skola@spsjedovnice.cz
Web: www.spsjedovnice.cz
IČ:62073087
RED-IZO:600171841
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
Fax: 516 442 819
IZO:102007969
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 196
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2018, 6.12.2018, 12.1.2019, 15.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano, linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPCE VEDENÍ A ROZVOJE_nová.pdf (560,5 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2015_web.pdf (321,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016_2017.pdf (789,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : RoboLego liga
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: NSK obsluha CNC strojů, zámečnické práce, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
Fax: 516 442 819
IZO:108028208
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 30
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle 17:00 - pátek 15:00
Termín pro podání přihlášky : 31. 8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 1800
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, hudební, společenské hry, technické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Větřáku 463
Obec: Jedovnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 06
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 820
Fax: 516 442 819
IZO:103167781
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28-30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano