Zde může být obrázek školy.

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kolofíkovo nábřeží 51
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Ředitel:Ing. Josef Vondál
Kontakt na školu Telefon: 555 538 100
Email: info@sst.opava.cz
Web: www.sst.opava.cz
IČ:00845299
RED-IZO:600171868
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kolofíkovo nábřeží 51
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 621 808
Fax: 553 623 636
IZO:000845299
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1300
Aktuální počet žáků: 540
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2021, 22. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 208, 213, 221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, sportovní kurz, vodácký kurz, lyžařský kurz, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, týdenní sportovní kurz s denní docházkou, lyžování, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurzy svařování Profesní kvalifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kolofíkovo nábřeží 51
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 621 808
Fax: 553 623 636
IZO:110027337
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kolofíkovo nábřeží 51
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 621 808
Fax: 553 623 636
IZO:110027345