Zde může být obrázek školy.

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze

Škola / charakteristika školy
Název školy:Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze
Adresa školy: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Petr Karas
Kontakt na školu Telefon: 246 080 784-5
Mobil: 777 700 857
Email: skola@lauder.cz
Web: www.lauder.cz; FB: https://www.facebook.com/lauderky
IČ:69780111
RED-IZO:610380061
Zřizovatel:Židovská obec v Praze
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:110380347
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 3. 2021
Kritéria příjímacího řízení: ls_kriteria_ms_2021-2022.pdf (84,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 5000
Koncepce školy: Koncepce_MS.doc (27,1 KB)
Školní vzdělávací program: MS_2017_18_FINAL.pdf (274,8 KB)
Školní řád: Provozni_rad_MS_2019_zari.docx (21,6 KB)
Skolni_rad_LS_2019_zari_aktualizace_k_dodatku_9-2020.pdf (248,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: židovská školka
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Certifikáty škol: Začít spolu, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:110380185
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 181
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 7000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_verze3_bez uvodniho listu.doc (37,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZS_16-17_FINAL.pdf (2406,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: lauder_svp_SD_kontrola_2015.pdf (106,5 KB)
Školní řád: Skolni_rad_LS_dodatek_c_1_2020_distancni.pdf (284,3 KB)
Skolni_rad_LS_2019_zari_aktualizace_k_dodatku_9-2020.pdf (248,6 KB)
Poslední výroční zpráva: ls_vyrocka2018_web.pdf (1063,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, hebrejský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, hudební, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:110380193
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 163
Aktuální počet žáků: 163
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2020, 26. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: ústní , pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14. 4. 2021, 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 8000
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce_verze3_bez uvodniho listu.doc (37,4 KB)
Školní vzdělávací program: G8_FINAL_2015_16.pdf (3037 KB)
Školní řád: Skolni_rad_LS_dodatek_c_1_2020_distancni.pdf (284,3 KB)
Skolni_rad_LS_2019_zari_aktualizace_k_dodatku_9-2020.pdf (248,6 KB)
Poslední výroční zpráva: ls_vyrocka2018_web.pdf (1063,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, hebrejský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Storytelling (Storytelling)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:110380215
Školní klub
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:150029284
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Belgická 25
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 246 080 784-5
IZO:110380207
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22–40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne