Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
Adresa školy: Ulice: Na Vyhlídce 6
Obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 16
Ředitel:Mgr. Lenka Scheinpflugová
Kontakt na školu Telefon: 387 200 119
Email: zsdobravoda@volny.cz
Web: www.zsdobravoda.eu
IČ:75001144
RED-IZO:650024915
Zřizovatel:Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zacharova 17
Obec: Dobrá Voda u Č.Budějovic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 200 119
Fax: 387 929 410
IZO:107531275
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 105
Aktuální počet dětí: 105
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.12.2019, 09.06.2019
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí MŠ 2018 - s tabulkou bodového hodnocení.doc (39,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 6, č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,15 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr školy Dobrá Voda u ČB.docx (28,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 4. verze.doc (1227,3 KB)
Školní řád: Školní-řád.pdf (272,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnotící zpráva o činnosti Mateřské školy 2018 -2019.docx (53 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: Policie ČR, Městská policie Č.B., domovy důchodců, pedagogická centra, pediatr, obecní úřad
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Aerobik a atletika v rámci činnosti MŠ.
Specifické formy podpory dětem: Spolupráce s PPP.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, Denní kontakt s učitelkami., třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce 6
Obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 200 119
Fax: 387 929 410
IZO:107720027
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.9.2019, 17.3.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 6, č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 5.55 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy crt.pdf (973,3 KB)
Školní vzdělávací program: SVP 2019.pdf (2680,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2019.pdf (579,8 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (946,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2202,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Jediná škola v obci je zaměřena všeobecně.
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ano
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie ČR, PPP, Speciální centrum,OSPOD, domov důchodců, místní farnost, obecní úřad
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: běžně užívané písmo - latinka
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s PPP a speciálním centrem, výuka žáků s podpůrnými opatřeními dle zpracovaných individuálních plánů.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD 2019.pdf (1408,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, hudební, jazykové, taneční, sportovní, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce 6
Obec: Dobrá Voda u Č.Budějovic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 929 411
Fax: 387 929 410
IZO:114200572
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce 6
Obec: Dobrá Voda u Č.Budějovic
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 16
Kontakt na školu: Telefon: 387 200 119
Fax: 387 929 410
IZO:114201048
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne