Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Popelín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Popelín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Popelín 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 55
Ředitel:Mgr. Lenka Macků
Kontakt na školu Telefon: 384 397 510
Email: skola@zspopelin.cz
IČ:71002430
RED-IZO:650036492
Zřizovatel:Obec Popelín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Popelín 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 55
Kontakt na školu: Telefon: 384 397 510
IZO:107532506
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 6,30 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Popelín 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 55
Kontakt na školu: Telefon: 384 397 510
IZO:102003432
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 38
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Popelín včetně doplňků k 1 9 2013 (2).doc (826,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (22,8 KB)
Školní řád: NOVÝ Školní řád Základní a Mateřské školy Popelín.doc (79,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2013 až 2014.docx (55,8 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : spolipráce s malotřídními školami Jindřichohradeckého okresu, spolupráce s PPP Jindřichův Hradec, s PPP Pelhřimov, s Knihovnou v Jindřichově Hradci
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individuální péče o integrované žáky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh hodin 2014_2015.docx (23,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Popelín 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 55
Kontakt na školu: Telefon: 384 397 510
IZO:114400661
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Popelín 22
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 55
Kontakt na školu: Telefon: 384 397 510
IZO:102503371
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne