Logo školy

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek
Adresa školy: Ulice: Školní 234
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Ředitel:Mgr. Pavel Kozák
Kontakt na školu Telefon: 382 229 247
Email: info@zsmirotice.cz
Web: www.zsmirotice.cz
IČ:75001063
RED-IZO:650042565
Zřizovatel:Obec Mirotice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 270
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 229 247
IZO:108053407
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv v průběhu školního roku
Kritéria příjímacího řízení: kriteria prijimani.docx (35,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 06.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: SVP PV.docx (1475 KB)
Školní řád: skolni rad.docx (52,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Vyrocni zprava MS 13-14.docx (55,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce: Policie ČR, SDH Čimelice, Domov pro seniory Světlo, MUDr. Moravcová (zubařka), cukrárna Hraběnka, Chov koní Varta
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Jednou měsíčně dojíždí do MŠ paní logopedka, dle jejích instrukcí se pak těmto dětem věnuje paní učitelka ve školce (asistentka logopeda), dětem je umožněn adaptační proces (mohou docházet do MŠ s rodiči a na dobu dle ind. potřeb), indiv. práce s dětmi
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, Prostřednictvím webových stránek: www.zsmirotice.cz - Školka, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 234
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 972 158
IZO:108053806
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): Litopad viz. www.zsmirotice.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 06.45
Začátek první vyučovací hodiny: 07.45
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Zájmová činnost - rybaření, modelářství, ochrana přírody, informatika, přírodovědné, výtvarné, matematické, jazykové, humanitní, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem a pedgogicko psyhologickou poradnou, individulání vzdělávací plány, individuální rozvrhy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: technické, hudební, ICT, taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 270
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 229 636
IZO:114600228
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 234
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 229 636
IZO:150042621
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 234
Obec: Mirotice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 398 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 229 247
IZO:108054802
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne