Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim
Adresa školy: Ulice: č.p. 97
Obec: Rosice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 34
Ředitel:Mgr. Dana Brdíčková
Kontakt na školu Telefon: 469 667 445
Email: skola@skola-rosice.net
Web: www.skola-rosice.net
IČ:70986401
RED-IZO:650045424
Zřizovatel:Obec Rosice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 38
Obec: Rosice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 34
Kontakt na školu:
IZO:107582317
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 97
Obec: Rosice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 34
Kontakt na školu: Telefon: 469 667 445
IZO:102142611
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 135
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Zabezpečení vstupu školy: zvonek - el.otvírání dveří
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: zelená plocha, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Technohrátky, programy v rámci MAS a MAP, OP VVV , Ovoce a mléko do škol, Obědy zdarma
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: metoda FIE pro skupinu žáků, podpůrný program MAS (spec.pedag. a psychol.), pravidelné doučování, ped.intervence
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 97
Obec: Rosice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 34
Kontakt na školu: Telefon: 469 667 445
IZO:117200352
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 97
Obec: Rosice
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 34
Kontakt na školu: Telefon: 469 667 445
IZO:102806284