Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mladkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mladkov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mladkov 138
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 67
Ředitel:Mgr. Soňa Filipová
Kontakt na školu Telefon: 465 635 262
Email: zs.mladkov@email.cz
IČ:75016141
RED-IZO:650046587
Zřizovatel:Obec Mladkov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mladkov 138
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 67
Kontakt na školu: Telefon: 465 635 262
IZO:107589567
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mladkov 138
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 67
Kontakt na školu: Telefon: 465 635 262
IZO:102642222
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 11
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Zdravé zuby, Tereza
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Integrovaní žácí - pomoc SPC Moravská Třebová
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, les, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mladkov 138
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 67
Kontakt na školu: Telefon: 465 635 262
IZO:118000543
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Mladkov 138
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 67
Kontakt na školu: Telefon: 465 635 262
IZO:102930864