Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Černčice, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Černčice, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Černčice 22
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Ředitel:Mgr. Miroslava Ježková
Kontakt na školu Telefon: 491 475 184
Email: zs.cerncice@centrum.cz
IČ:70986134
RED-IZO:650060652
Zřizovatel:Obec Černčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Černčice 6
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 475 184
Fax: není
IZO:107584000
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Nové Město nad Metují, Vršovka, Náchod, Hradec Králové
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Základní škola
Adresa: Ulice: Černčice 22
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 475 184
Fax: není
IZO:102254206
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 38
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vršovka, Nové Město nad Metují, Náchod, Hradec Králové
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy, 2013.doc (48,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP OKNO POZNANI.docx (291,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD Černčice.odt (79,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2005.doc (90,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013 - 2014.doc (76,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): nocování ve škole, Masopust, Vánoce, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ Nahořany, DDM Stonožka Nové Město nad Metují, obec Černčice
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: individuální péče integrovaným žáků, žákům ze sociálně znevýhodněných rodin, slabším žákům, nadaným žákům
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provoz ŠD.docx (13,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 2.jpeg (805,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Černčice 22
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 475 184
Fax: není
IZO:117400351
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Černčice 6
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 475 184
Fax: není
IZO:102954445
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 34,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Černčice 22
Obec: Nové Město nad Metují
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 475 184
Fax: není
IZO:117400742
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 34,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne