Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Ředitel:Mgr. Jana Mrázová
Kontakt na školu Telefon: 519 322 287
Email: info@zsamsladna.cz
Web:
IČ:75092654
RED-IZO:671104152
Zřizovatel:Obec Ladná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104161
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykova 119
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:151038422
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): Plán duben 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018-2023.docx (50,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 4. VERZE.doc (1217 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020.doc (99,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2018+dod.č.1.doc (261,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (796,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, jarmarky a dílny, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Den v kroji, Etické dílny, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Psací písmo
Specifické formy podpory žákům: Hodiny speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, asistent pedagoga, využívání IT a výukových softwarů ve výuce, alternativní učebnice apod.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2021-22.pdf (119,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Kromě využívání internetu v rámci počítačové učebny, mohou žáci využít PC ve třídách. V rámci PO byl zakoupen také tablet, který mohou žáci ve výuce využívat.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, technické, společenské hry, hudební
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, Webové stránky školy. Elektronickou žákovskou knížku připravujeme.
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykova 119
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104650
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104170