Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Ředitel:Mgr. Jana Mrázová
Kontakt na školu Telefon: 519 322 287
Email: info@zsamsladna.cz
Web:
IČ:75092654
RED-IZO:671104152
Zřizovatel:Obec Ladná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104161
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykova 119
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:151038422
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 85
Aktuální počet žáků: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): Plán duben 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018-2023.docx (50,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 4. VERZE.doc (1217 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020.doc (99,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2018+dod.č.1.doc (261,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (796,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Den v kroji, Etické dílny, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Psací písmo
Specifické formy podpory žákům: Hodiny speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, asistent pedagoga, využívání IT a výukových softwarů ve výuce, alternativní učebnice apod.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2021-22.pdf (119,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Kromě využívání internetu v rámci počítačové učebny, mohou žáci využít PC ve třídách. V rámci PO byl zakoupen také tablet, který mohou žáci ve výuce využívat.
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, Webové stránky školy. Elektronickou žákovskou knížku připravujeme.
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykova 119
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104650
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sportovní 13
Obec: Ladná
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 46
Kontakt na školu: Telefon: 519 355 103
IZO:171104170