Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Orlické nábřeží 1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Jiří Vojáček
Kontakt na školu Telefon: 495 513 744
Email: skola@bisgymbb.cz
Web: www.bisgymbb.cz
IČ:71341072
RED-IZO:691000794
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Hradě 90
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 515 823
IZO:150076240
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 46
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do MŠ-2018.docx (92,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13,2,15,16,...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Hradě 90
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 515 823
IZO:110035810
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 252
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.2.12019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2;15;13;14;16;6;23;...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 2000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce CZŠ.docx (13,8 KB)
Školní řád: Školní řád CZŠ od 15112017.doc (165,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_17-18_komplet(2).pdf (1099,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice: Orlické nábřeží 1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 744
IZO:045978298
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 625
Aktuální počet žáků: 599
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.01.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.;15.;16 a17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2;16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM koncepce školy.docx (1217,6 KB)
Školní vzdělávací program: _ŠVP VG a NG_01_09_18_final.pdf (4521,2 KB)
Školní řád: Školní řád BGBB od 15112017.doc (150,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_17-18_komplet(2).pdf (1099,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, fyzika, dějepis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, chovatelské, technické, literárně-dramatické, přírodovědné, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Orlické nábřeží 356/1
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu:
IZO:181087341
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Hradě 90
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 515 823
IZO:110035828
Školní klub
Adresa: Ulice: Na Hradě 90
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 515 823
IZO:181001594
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Hradě 90
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 515 823
IZO:150004168