Zde může být obrázek školy.

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Veleslavínská 282
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Ředitel:Ing. Ivan Roušal
Kontakt na školu Telefon: 267 910 144
Email: reditel@zahradnickaskola.cz
Web: www.zahradnickaskola.cz
IČ:03036600
RED-IZO:691006989
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hloubětínská 78/26, Hloubětín
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 198 00
Kontakt na školu:
IZO:181059568
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): uvedeny na webových stránkách školy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: stanice metra "B"Hloubětín, zastávka tramvaje a bus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: školné se platí na maturitním oboru, učební obor neplatí školné
Stipendium: mimořádné
Koncepce školy: koncepční záměr školy 10.pdf (612,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, ledová plocha, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy
Certifikáty škol: Certifikát Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : spolupráce přímo se zahradnickými firmami, Botanickou zahradou hl. města Prahy, Školním statkem středočeskho kraje, Golf clubem Beroun,
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Specifické formy podpory žákům: respektování speciálních vzdělávacích potřeb, individuální podpora, projekt Inkluze
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurzy foristiky, zahradník , greenkeeper
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování