Zde může být obrázek školy.

Základní škola Salvátor

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Salvátor
Adresa školy: Ulice: Králova 380
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Ing. Hynek Mikušek
Kontakt na školu Telefon: 571 611 779
Email: skola@zs-salvator.cz
Web: www.zs-salvator.cz
IČ:60042281
RED-IZO:600001784
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Králova 380
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 779
IZO:060042281
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepční rozvoj ZŠ Salvátor 2019 - 23.docx (29,7 KB)
Školní vzdělávací program: 1.ŠVP Naděje od 1.9.2022.doc (696,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 4. ŠVP školní družiny ZŠ Salvátor verze 1.9. 2022.doc (171,5 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.9. 2022.docx (154,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 21-22.docx (254,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: církevní základní škola s oddělením školní družiny a školním klubem
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, akce zaměřené na duchovní a osobnostní rozvoj dětí (stmelovací pobyty, školní pouti, drakiády, společné mše a modlitby, misijní aktivity...)
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol: Férová škola
Domácí spolupráce : DS Rybičky, ZŠ Integra Vsetín, CZŠ Zlín, CZŠ Kopřivnice, PMD, PPP Zlín, Kroměříž, PČR
Mezinárodní spolupráce: San Francisco de Asis College (Valencia)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Výuky integrovaných žáků ve spolupráci s asistenty pedagoga, AND, individuální práce s nadanými žáky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Králova 380
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 57
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 779
IZO:110008855
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Maximální počet přijatých dětí je 30, o kterých rozhodne vychovatelka na základě těchto kritérií: 1. Věk dítěte (třída) 2.Dojíždění dítěte 3.Doba strávená v ŠD
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: dle platné směrnice
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : od 6:30 do 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od 11:40 do 16
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Králova 380
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 779
IZO:181012189
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: dle platné směrnice
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od 11:40 do 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky