Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100
Adresa školy: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:Ing. Vladimír Kebert, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 311 516 792
Mobil: 731582691
Email: vkebert@soshorovice.cz
Web: http://www.soshorovice.cz
IČ:47558504
RED-IZO:600006841
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 516 792
IZO:047558504
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): čtvrtek 4. 10. 2018, pátek 23. 11. 2018 (od 9.00 do 14.00 hodin), soboty 24. 11. 2018, 19. 1. 2019 a 16. 2. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Státem určené.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: SID - Středočeská integrovaná doprava.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 110
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, od nadace/nadačního fondu/spolku, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2018_Hořovice.pdf (9282,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Klub ekologické výchovy
Certifikáty škol: Doporučeno zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Česká zemědělská univerzita v Praze - Institut vzdělávání a poradenství.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální plány (IVP) a Plány pedagogické podpody (PLPP).
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Svářečský průkaz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Masarykova 387
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:002814552
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 516 792
IZO:002762871
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 28
Obec: Tlustice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu:
IZO:181066424