Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100
Adresa školy: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Ředitel:Ing. Vladimír Kebert, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 311 516 792
Mobil: 731582691
Email: vkebert@soshorovice.cz
Fax: 311 516 793
Web: http://www.soshorovice.cz
IČ:47558504
RED-IZO:600006841
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 516 792
Fax: 311 516 793
IZO:047558504
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): čtvrtek 4. 10. 2018, pátek 23. 11. 2018 (od 9.00 do 14.00 hodin), soboty 24. 11. 2018, 19. 1. 2019 a 16. 2. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Státem určené.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: SID - Středočeská integrovaná doprava.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 110
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, mimořádné, podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VZ_2018_Hořovice.pdf (9282,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Klub ekologické výchovy
Certifikáty škol: Doporučeno zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Česká zemědělská univerzita v Praze - Institut vzdělávání a poradenství.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální plány (IVP) a Plány pedagogické podpody (PLPP).
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský průkaz, IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Masarykova 387
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:002814552

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Palackého náměstí 100
Obec: Hořovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 516 792
Fax: 311 516 793
IZO:002762871

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: č.p. 28
Obec: Tlustice
Kraj: Středočeský
PSČ: 268 01
Kontakt na školu:
IZO:181066424