Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Adresa školy: Ulice: Dubno
Obec: Příbram
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Milan Lehocký
Kontakt na školu Telefon: 318 679 041
Email: info@dubno.cz
Web: http://www.dubno.cz
IČ:00659771
RED-IZO:600007928
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dubno
Obec: Příbram
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 679 041
Fax: 318 679 059
IZO:110450931
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 406
Dny otevřených dveří (termín/y): Z důvodu epidemiologických opatření byly Dny otevřených dveří (19. a 28.listopadu 2020 a 21. ledna 2021) zrušeny.
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13. 4. 2021 Jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT ČR (pouze při převýšení počtu přihlášených žáků nad kapacitu oboru)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linky 1A, 3AC, 8A, 10B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin (1. vyučovací hodina), 7:10 hodin (0. vyučovací hodina), 7:20 (praktické vyučování)
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Poslední výroční zpráva: VZ o činnosti 2019-2020 finální verze web.pdf (1147,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Prověřená společnost, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : SŠ ESOZ Chomutov, firmy z regionu, HZS ČR, MV ČR, Policie ČR a další
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, střelecký
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Přes bariéry s Policií, IKAP
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nadání žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních podmínek
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečské kurzy, vyhláška č.50 (E), kurz odborné přípravy (PO)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dubno
Obec: Příbram 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 626 756
Fax: 318 626 756
IZO:110019962
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 123
Počet ubytovaných žáků a studentů: 71
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1A, 3AC, 8A, 10B
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle do pátku
Termín pro podání přihlášky : do konce dubna
Úplata za ubytování (v Kč): 1 400 Kč (platné pro školní rok 2020/2021)
Úplata za stravování (v Kč): Cena snídaně pro žáky 17,- Kč Cena oběda pro žáky 36,- Kč Cena večeře pro žáky: 33,- Kč (platné pro školní rok 2020/2021)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, jazykové, hudební, společenské hry, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, hřiště, posilovna
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Jídelna
Adresa: Ulice: Dubno
Obec: Příbram 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 626 756
Fax: 318 626 756
IZO:110019971
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Cena oběda pro žáky: 36,- Kč; (Pro žáky ubytované na domově mládeže cena snídaně 17,- Kč a cena večeře 33,- Kč)
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano