Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709
Adresa školy: Ulice: Školní 709
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Ředitel:Ing. Tomáš Kalena
Kontakt na školu Telefon: 386 322 659
Email: souts@souts.cz
Web: www.souts.cz
IČ:00582298
RED-IZO:600008061
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 709
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 19
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 659
Fax: 386 322 318
IZO:000582298
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): Vždy druhou sobotu v listopadu a druhou sobotu v lednu od 9.00 do 12.00 hodin
Forma přijímacího řízení: talentová , bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup ke slabším žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školní 709
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 19
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 659
Fax: 386 322 318
IZO:110024591
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 76
Počet ubytovaných žáků a studentů: 65
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): V době školního vyučování je DM v provozu od neděle od 19 hodin do pátku do 14 hodin.
Úplata za ubytování (v Kč): 800,- za celý měsíc
Úplata za stravování (v Kč): Celodenní strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)-70,-Kč, možnost druhé večeře za 9,-Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry
Další prostory: tělocvična, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 709
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 19
Kontakt na školu: Telefon: 386 322 659
Fax: 386 322 318
IZO:110024605
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano