Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Adresa školy: Ulice: B. Němcové 213, Dačice V
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Mgr. Milan Točík
Kontakt na školu Telefon: 384 420 432
Email: reditel@gymn-dacice.cz
Web: www.gymn-dacice.cz
IČ:60816929
RED-IZO:600008347
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 213
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 11
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 432
Fax: 384 420 432
IZO:102403562
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 246
Dny otevřených dveří (termín/y): vždy v prosinci
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, přírodovědné, technické, programování/robotika, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní internetová televize g-one.tv
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka