Zde může být obrázek školy.

Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Husova 361
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. Milan Vierer
Kontakt na školu Telefon: 383 321 220
Email: info@euroskolastrakonice.cz
Web: www.euroskola.cz/strakonice
IČ:25165542
RED-IZO:600008738
Zřizovatel:ESO Euroškola s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 361
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 321 220
Fax: 383 321 220
IZO:060446846
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10.2018 14:00 - 18:00 6.11.2018 10:00 - 18:00 14.11.2018 14:30- 18:00 1.12.2018 9:00 - 12:00 9.1.2019 14:30-18:00
Forma přijímacího řízení: ústní , pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 10800
Rozšířené informace o ročním školném: možno platit měsíčně
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy účetnictví, jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva