Zde může být obrázek školy.

Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Husova 361
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Ředitel:Mgr. Milan Vierer
Kontakt na školu Telefon: 383 321 220
Email: info@euroskolastrakonice.cz
Fax: 383 321 220
Web: www.euroskola.cz/strakonice
IČ:25165542
RED-IZO:600008738
Zřizovatel:ESO Euroškola s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Husova 361
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 386 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 321 220
Fax: 383 321 220
IZO:060446846
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10.2018 14:00 - 18:00 6.11.2018 10:00 - 18:00 14.11.2018 14:30- 18:00 1.12.2018 9:00 - 12:00 9.1.2019 14:30-18:00
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 10800
Rozšířené informace o ročním školném: možno platit měsíčně
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurzy účetnictví
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace