Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. Edvarda Beneše 449/20, Soběslav II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Petr Lintner
Kontakt na školu Telefon: 381 503 912
Email: info@gym-so.cz
Web: http://www.gym-so.cz
IČ:60064765
RED-IZO:600008819
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 11
Kontakt na školu: Telefon: 381 503 912
Fax: 381 521 040
IZO:060064765
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 300
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: celostátní termíny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: skolni rad-2018 nová verze.doc (138,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.doc (9108,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Rorýsí škola
Domácí spolupráce : Diakonie Rolnička
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce