Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. Edvarda Beneše 449/20, Soběslav II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Petr Lintner
Kontakt na školu Telefon: 381 503 912
Email: info@gym-so.cz
Web: http://www.gym-so.cz
IČ:60064765
RED-IZO:600008819
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 11
Kontakt na školu: Telefon: 381 503 912
Fax: 381 521 040
IZO:060064765
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 300
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: celostátní termíny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: skolni rad-2018 nová verze.doc (138,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.doc (9108,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Rorýsí škola
Domácí spolupráce : Diakonie Rolnička
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva