Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. Edvarda Beneše 449/20, Soběslav II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Petr Lintner
Kontakt na školu Telefon: 381 503 912
Email: info@gym-so.cz
Fax: 381 521 040
Web: http://www.gym-so.cz
IČ:60064765
RED-IZO:600008819
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 11
Kontakt na školu: Telefon: 381 503 912
Fax: 381 521 040
IZO:060064765
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 300
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: celostátní termíny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: skolni rad-2018 nová verze.doc (138,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.doc (9108,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, hudební výchova, ICT, chemie, výtvarná výchova, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, plesy
Zapojení ve specifických programech : Rorýsí škola
Domácí spolupráce : Diakonie Rolnička
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace