Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Adresa školy: Ulice: tř. Dr. Edvarda Beneše 449/20, Soběslav II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 01
Ředitel:Mgr. Petr Lintner
Kontakt na školu Telefon: 381 503 912
Email: info@gym-so.cz
Web: http://www.gym-so.cz
IČ:60064765
RED-IZO:600008819
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský
PSČ: 392 11
Kontakt na školu: Telefon: 381 503 912
IZO:060064765
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: celostátní termíny
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: Komplet_verze_2021-22_upr 03_2021.pdf (3322,9 KB)
Školní řád: skolni rad-2020.pdf (430,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-2022.pdf (1820,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, ledová plocha, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Rorýsí škola
Domácí spolupráce : Diakonie Rolnička
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace