Logo školy

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Pavel Bartoš
Kontakt na školu Telefon: 353 223 797,35
Email: info@oakv.cz
Web: http://www.oakv.cz
IČ:63553597
RED-IZO:600009190
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 150
IZO:000077224
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 350
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.docx (38,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - Obchodní akademie K.Vary 2018.pdf (2779,6 KB)
ŠVP - cestovní ruch OA K.Vary 2018.pdf (2867,6 KB)
Školní řád: Školní řád 20-21.pdf (645,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2019_2020.pdf (1592,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje, Erasmus+, šablony, I-KAP II
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Internet je využíván ve všech předmětech.
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 180
IZO:110031725
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 53
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 36
Dny otevřených dveří (termíny): 26. 11. 2022 9:00-11:00, 24. 1. 2023 16:00-18:00
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Koncepce VOŠ.docx (25,2 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: VOŠ Cestovního ruchu K.Vary 2019.pdf (2797,9 KB)
Školní řád: Školní řád VOŠ 2020-2021.pdf (344,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Cestovní ruch
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačová učebna, jazykové učebna
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 65-43-N/01
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 150
IZO:110031717