Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Pavel Bartoš
Kontakt na školu Telefon: 353 223 797,35
Email: info@oakv.cz
Fax: 353 226 751
Web: http://www.oakv.cz
IČ:63553597
RED-IZO:600009190
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 150
Fax: 353 226 751
IZO:000077224
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 528
Aktuální počet žáků: 233
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 11. 2014; 27. 1. 2015; 16. 2. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (39,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - cestovní ruch OA K.Vary 2012.pdf (1673,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_OA.pdf (114 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2013-2014.pdf (287,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 180
Fax: 353 226 751
IZO:110031725
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 125
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 68
Dny otevřených dveří (termíny): 16.2.2015
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 19.6.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačová učebna, jazyková učebna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 65-43-N/01
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: Bezručova 1312/17
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 354 224 150
Fax: 353 226 751
IZO:110031717