Zde může být obrázek školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 57
Obec: Kamenický Šenov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 14
Ředitel:doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 487 764 965
Email: supss@supss-ks.cz
Web: www.czech-glass-school.com
IČ:62237039
RED-IZO:600010023
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 57
Obec: Kamenický Šenov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 14
Kontakt na školu: Telefon: 487 764 965
IZO:102133883
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické domluvě na 739633703
Forma přijímacího řízení: talentová , praktická, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Kresba, malba, modelování, domácí práce
Termín přijímacích zkoušek: 4.1.-5.1.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.05
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: skolni rad.pdf (374 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ_ZPRÁVA_SUPSS_2021_22.pdf (5608,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : školy, praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, rukodělné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 9. května 228
Obec: Kamenický Šenov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 14
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 322
IZO:102133859
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 9. května 228
Obec: Kamenický Šenov
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 14
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 322
IZO:102133824