Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Varnsdorf

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Varnsdorf
Adresa školy: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Ředitel:Ing. Bc. Jiří Jakoubek
Kontakt na školu Telefon: 412 371 423
Email: cunat@bgv.cz
Web: www.bgv.cz
IČ:47274751
RED-IZO:600010163
Zřizovatel:Biskupství litoměřické
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:110017919
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 285
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 1000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Plán rozvoje školy ve školním roce 2017 – 2021_end.pdf (171,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2021-2022.pdf (5049,7 KB)
Školní řád: skolni rad 2021-2022.pdf (520,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_2019_2020.pdf (19326,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DOFE
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: SVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: prehtrid_2021-2022_3.pdf (3238,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební, literárně-dramatické, technické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:181021471
Školní klub
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:181021480