Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Varnsdorf

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Varnsdorf
Adresa školy: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Ředitel:Ing. Bc. Jiří Jakoubek
Kontakt na školu Telefon: 412 371 423
Email: cunat@bgv.cz
Web: www.bgv.cz
IČ:47274751
RED-IZO:600010163
Zřizovatel:Biskupství litoměřické
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:110017919
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 285
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 1000
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Plán rozvoje školy ve školním roce 2017 – 2021_end.pdf (171,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2021-2022.pdf (5049,7 KB)
Školní řád: skolni rad 2021-2022.pdf (520,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_2019_2020.pdf (19326,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DOFE
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: prehtrid_2021-2022_3.pdf (3238,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:181021471
Školní klub
Adresa: Ulice: Střelecká 1800
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 371 423
IZO:181021480