Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Chrudim

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola Chrudim
Adresa školy: Ulice: Čáslavská 973
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Ing. František Mihulka
Kontakt na školu Telefon: 469 688 623
Email: sps@sps-chrudim.cz
Fax: 469 688 141
Web: http://www.sps-chrudim.cz
IČ:15052591
RED-IZO:600011984
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Čáslavská 973
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 623
Fax: 469 688 141
IZO:015052591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 430
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 9. 11. 2018, 9 - 18 hodin, sobota 10. 11. 2018, 9 - 12 hodin, pátek 30. 11. 2018, 9 - 18 hodin, sobota 1. 12. 2018, 8 - 12 hodin, středa 16. 1. 2018, 9 - 18 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: ??. 4. 2018 + ??. 4. 2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:15 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2018-2019 definitivní.roz (662,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Čáslavská
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 623
Fax: 469 688 141
IZO:110018681

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Čáslavská 973
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 151
Fax: 469 688 141
IZO:110100506

ŠJ - výdejna

Adresa: Ulice: Čáslavská 328
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 151
Fax: 469 688 141
IZO:169101452