Zde může být obrázek školy.

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 150
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Ředitel:Ing. Monika Kohoutková
Kontakt na školu Telefon: 466 921 836
Email: skola@educapardubice.cz
Web: http://www.educapardubice.cz
IČ:25262351
RED-IZO:600012522
Zřizovatel:Ing. Lenka Rolečková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 143
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Kontakt na školu: Telefon: 466 921 836
IZO:012954691
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 316
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18, 3, 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:40
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka