Logo školy

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 7
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 16
Ředitel:Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 516 499 400
Email: skola@gssmikulov.cz
Web: www.gssmikulov.cz
IČ:60680377
RED-IZO:600014151
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 16
Kontakt na školu: Telefon: 516 499 400
Email: skola@gssmikulov.cz
IZO:000559091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 431
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022, 28.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 585, 105, 540
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, od budoucího zaměstnance
Školní vzdělávací program: CU-Cukrář-1.ročník.pdf (704,8 KB)
KČ-Kuchař-číšník-1.+2.+3.ročník.pdf (2293,9 KB)
G8-Gymnázium Osmileté-1.-8.ročník.pdf (5193,1 KB)
G4-Gymnázium Čtyřleté-1.-4.ročník.pdf (3243,3 KB)
CU-Cukrář-1.+2.+3.ročník.pdf (2609,1 KB)
Školní řád: 02_20201019_Školní řád-DODATEK.pdf (239,1 KB)
02_20181018_Školní řád.pdf (1207,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (276,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, praktické vyučování, knihovna, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Kreativní partnerství. Kreativ.
Certifikáty škol: Fairtradová škola, Aktivní škola
Domácí spolupráce : ZŠ a SŠ v rámci JmK
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Věda na přání.
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením apod.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, přírodovědné, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vídeňská 48
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110016416
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 37
Počet ubytovaných žáků a studentů: 0
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.-30.6.
Termín pro podání přihlášky : do 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 800,-
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců:
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vídeňská 48
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 499 407
IZO:110023749
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 38-43,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano