Logo školy

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
Adresa školy: Ulice: Univerzitní 3015
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Petr Úředníček
Kontakt na školu Telefon: 577 210 084
Email: skola@gaozl.cz
Web: www.gaozl.cz
IČ:00545121
RED-IZO:600014461
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 3015
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 42
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 084
Fax: 577 210 084
IZO:107870479
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 280
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2016; 26. 11. 2016; 19. 1. 2017
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:35 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hodin
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, Letní výcvikový kurz, Lyžařský výcvikový zájezd.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou skupinové integrace.
Nabídka dalšího vzdělávání: Škola má autorizaci pro následujících šest profesních kvalifikací: 65-001-H Příprava teplých pokrmů, 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-004-H Příprava minutek, 65-008-H Složitá obsluha hostů, 65-005-E Výpomoc při přípravě pokrmů, 65-012-E Výpomoc při obsluze hostů.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky