Zde může být obrázek školy.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Adresa školy: Ulice: třída Legionářů 1572/3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Ing. Miroslav Vítů
Kontakt na školu Telefon: 567 574 611
Email: info@ssptaji.cz
Web: www.ssptaji.cz
IČ:60545992
RED-IZO:600014843
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: tř. Legionářů 3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 574 611
IZO:108047792
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 1277
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: SkolRad_2018.docx (163,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: certifikát kvality ISO 9001:2015
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, svařování; profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: posilovna, klub, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 1a
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:110015878

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Polenská 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:170101452