Zde může být obrázek školy.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Adresa školy: Ulice: třída Legionářů 1572/3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Ing. Miroslav Vítů
Kontakt na školu Telefon: 567 574 611
Email: info@ssptaji.cz
Web: www.ssptaji.cz
IČ:60545992
RED-IZO:600014843
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: tř. Legionářů 3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 574 611
IZO:108047792
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 1277
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: SkolRad_2018.docx (163,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: certifikát kvality ISO 9001:2015
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svařování; profesní kvalifikace, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, technické, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: posilovna, klub, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 1a
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:110015878

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Polenská 2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:170101452